Bilder

Slekter fra Vestlandet

Våre forfedre

 

BILDER

 

Her vil jeg legge ut litt gamle bilder av folk og fe. Vil oppfordre alle som ønsker det om å sende inn bilder til meg så legger jeg de ut her, eller som link i slekesdatabasen knyttet til personnavnet, send de gjerne som e.post til Henry Pedersen

 

 

Nettstedet er Henry Pedersen sin eiendel og med henvisning til ånsverkloven er all kopiering og utskrifter ikke tillatt uten samtykke fra netteier.

Brudd på dette kan føre til erstatning og straffeansvar.