Oppdateringer

Slekter fra Vestlandet

Våre forfedre

 

 

OPPDATERINGER

 

 

 

Her vil bli lagt ut oppdateringer av slektdatabasen, og andre endringer som måtte bli

 

 

Dato

Hva er oppdatert/endret.

19.08.2017

Slektsdatabasen lagt ut første gang.

06.09.2017

Slektdatabasen er oppdatert. Nytt er mer fra Florø by.

01.04.2018

Der er lagt ut en stor oppdatering, som spesielt omfatter Florø BY. Se Stedsregisteret (Florø by og bosted Florø By

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedet er Henry Pedersen sin eiendel og med henvisning til ånsverkloven er all kopiering og utskrifter ikke tillatt uten samtykke fra netteier.

Brudd på dette kan føre til erstatning og straffeansvar.